Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia, bez względu na dochód rodziny,
dla rozpoczynających rok szkolny uczniów do ukończenia 20 roku życia. Uczniowie niepełnosprawni uczący się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nich 24 roku życia.  

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a „szkoła”,
w rozumieniu przepisów powyższego rozporządzenia, oznacza:

  • szkołę podstawową,
  • dotychczasowe gimnazjum,
  • szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
  • szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
  • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • specjalny ośrodek wychowawczy,
  • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne
ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Aby otrzymać świadczenie dobry start, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wnioski będzie można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można składać od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia
30 listopada 2018 r.
 przez stronę internetową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu danego roku, wypłata świadczenia dobry start następuje nie później niż do dnia 30 września, natomiast w przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach (tj. od września do listopada) maksymalny termin ich rozpatrzenia i wypłaty świadczenia to 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

MGOPS w Piotrkowie Kujawskim

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData