Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Uprzejmie informujemy, że WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SKOLNEGO NA ROK 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski są wydawane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim ul. Słoneczna 32.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2023 r.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą się ubiegać uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia oraz wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, którzy zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. Miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie może przekroczyć kwoty 600 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Druk o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w godzinach pracy Ośrodka lub można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.mgops.piotrkowkujawski.pl  w zakładce Stypendia - zasiłki szkolne.

                                                            

                                                                                        MGOPS Piotrków Kujawski