Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka składa się w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną
albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się;

  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r. Nr 183, poz. 1234) ; konieczność przedłożenia zaświadczenia nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko;

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym składany będzie wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, z uwzględnieniem wszystkich zmian, jakie następowały w dochodzie rodziny (utrata/uzyskanie dochodu).

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData