Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. został ustanowiony wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Jest to program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych
o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930,
z późn.zm.).

 

Celem Programu jest:

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych,
w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, a w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 

Ze wsparcia w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych skorzystać będzie mogła osoba w rodzinie (dzieci, uczniowie), której dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kwoty 771 zł oraz osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 951 zł.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData