Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DODATEK ENERGETYCZNY – świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984)

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 poz. 966 z późn.zm.),

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm..)

Aby uzyskać dodatek energetyczny należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

1. posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej,

2. mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii
elektrycznej),

3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku energetycznego należy:

1. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

2. dostarczyć wraz z wnioskiem kopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie w roku kalendarzowym:

  1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotna – 900 kWh

  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh

  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,29 zł miesięcznie,

  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,68 zł miesięcznie

  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł miesięcznie.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData